Хората

Хората 1Има автори, които разделят хората на такива, които се стремят да задоволят своите инстинкти и ги оприличават на животните и други, които създават и творят. Грешно е да има такова рязко разделяне, защото хората са толкова различни в своите емоции, търсения и нагласи, толкова се променят те и ситуациите им, че не може да се правят групирания. В определени моменти човек изпада в различни състояния. Има хора, които са започнали да живеят ден за ден, има борци, авантюристи, работохолици и какви ли не, но те не са само това. Всъщност нали имаме нужда от тези различия, за да вървим напред като цивилизация? Всеки допринася с нещо и си отстоява своята кауза. От тази борба и отстояване на позиции се постига златната среда, до появата на нови факти и нужди.

Благодарение смелостта на авантюристите и борците достигаме до нови хоризонти. Преди си мислех, че тези индивидуалисти имат комплекси и рискуват ненужно тъй ценния си живот, но обществото се нуждае от тях. Затова казвам едно голямо “благодаря”. Аз съм много премерена и вероятно по-скучна, но е добре да има повече смелчаци на този свят.

Най-лошото нещо, което можем да направим е да осъждаме останалите и да си мислим, че ние сме по-добри или по-прави. Всеки си е прав за себе си. Не се сърдете когато някой не иска да направи нещо за вас, защото той си има мотиви да не го прави. Другите не са ви длъжни. Всичко трябва да е от сърце и с добро. Молете Вселената, впрягаите собствените си сили за постигане на цели, и едва тогава помощта ще си дойде сама от където най-малко очаквате.

Толкова сме шарени. Ние се допълваме един друг и сме зависими. За Бог всички сме едни и се учим. Ако аз съм създател на мравките, то всички щяха да са ми мили и да си ги обичам. Вероятно ще санкционирам някои от тях, ако това се налага. За всеки родител децата му са най-прекрасните и най-добрите. Той остава сляп за лошото на децата си и трудно го приема. Ние хората не бива да забравяме, че някои хора притежават по-млади души и съответно грешат повече. Няма безгрешни хора и всички се учим цял живот. Прекрасно е да знаеш, че дори да си най-самотния човек на света, теб те обича Бог. Той ни е дал свобода, но и отговорности, а когато излизаме от правия път ни наказва, но винаги ни обича.